Likvidace

Služby v oblasti likvidace pojistných událostí a zajištění oprávněných nároků klienta považujeme za nedílnou a velice podstatnou součást makléřské činnosti.

CARE Insurance Broker Vás zastoupí při likvidaci pojistných událostí u pojišťoven.

U každé pojistné události kontaktujte svého správce pojistné smlouvy, který vám poradí při řešení pojistné události.

V nutných případech máte možnost kontaktovat pracovníky likvidace CARE Insurance Broker na e-mailu: likvidace@okgroup.cz.

 

V případě vzniku událostí doporučujeme níže uvedené kroky.

Dopravní nehoda

Více informací

Dopravní nehoda

 1. v případě škody na majetku, zranění, nebo škody nad 100 000 Kč volejte vždy policii (tel. 158)
 2. je-li to možné, nafoťte škodu a písemně zdokumentujte, tj. sepište si všechny kontaktní údaje v případě více účastníků na škodě
 3. návodem vám je formulář Zápis o dopravní nehodě
 4. kontaktujte správce své pojistné smlouvy

V případě dopravní nehody v zahraničí se  řiďte naším doporučením:

 1. raději vždy volejte policii
 2. podepisujte policejní protokol pouze tehdy, pokud s ním souhlasíte
 3. pokud máte vůči policejnímu protokolu námitky, napište je klidně v češtině
 4. uchovejte si kopii protokolu pro potřeby hlášení pojistné události
 5. pokud nejste viníkem nehody, zapište si:
  • jména a adresy řidičů a svědků havárie
  • registrační značku vozidla
  • rodné číslo řidiče, který nehodu způsobil
  • číslo dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo zelené karty
  • jméno pojistitele, u kterého je viník nehody pojištěn
 6. po návratu z ciziny neprodleně kontaktujte správce své pojistné smlouvy

Škoda na majetku (krádež, loupež, odcizení, vandalism...

Více informací

Škoda na majetku (krádež, loupež, odcizení, vandalismus)

 1. kontaktujte správce své pojistné smlouvy
 2. vždy kontaktujte policii (tel. 158)
 3. je-li to možné, nafoťte škodu a písemně zdokumentujte

Škoda na majetku (živelní)

Více informací

Škoda na majetku (živelní)

 1. kontaktujte správce své pojistné smlouvy
 2. v případě požáru kontaktujte vždy HZS (tel. 150)
 3. zajistěte co nejvíce informací a dokumentace o škodě (fotodokumentace)
 4. zajistěte místo tak, aby se škoda nezvětšovala

Škoda na zemědělských produktech

Více informací

Škoda na zemědělských produktech

Pojištění plodin

 1. po zjištění vzniku škody na porostech neprodleně nahlaste pojistnou událost správci pojištění
 2. do prohlídky likvidátora ponechejte porost bez jakéhokoliv zásahu
 3. další postup a potřebné doklady upřesníme individuálně po konzultaci s naším pracovníkem

Pojištění zvířat

 1. po zjištění vzniku škody na zvířatech neprodleně nahlaste pojistnou událost správci pojištění
 2. zajistěte prvotní doklady:
  • veterinární osvědčení s uvedením příčiny úhynu, utracení, příp. nutného poražení
  • kafilerní doklad
  • pitevní protokol nebo nález z porážky zvířat
 3. další postup a potřebné doklady upřesníme individuálně po konzultaci s naším pracovníkem